Posty

Wieże ciśnień w Katowicach

Obraz
  W sercu Górnego Śląska, w mieście Katowice - stolicy polskiego przemysłu, zachowało się do dnia dzisiejszego kilka wież ciśnień . Historię Katowic nie tylko piszą wielkie huty i kopalnie. Rozwój katowickiej aglomeracji w dużej mierze mógł być osiągnięty dzięki sprawnej dystrybucji wody oraz wybudowanych do tego celu przemysłowych, wodociągowych oraz kolejowych wodnych wież. Wieża ciśnień w Szopienicach ( Andrzej Stempa ) Wieża ciśnień w Katowicach - Szopienicach Wodna wieża mieści się przy ulicy Korczaka, dawniej obiekt zaopatrywał w wodę Hutę Metali Niezależnych. Wieża ciśnień jest wysoka na 65 m. Posiada wysoką podstawę, trzon nośny oraz głowicę ze zbiornikiem na wodę. Wodną wieżę zaprojektowali bracia Zillmanowie ( twórcy osiedla Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach ) Wieża ciśnień została wytyczona na planie koła i wybudowana z czerwonej cegły. Wieża ciśnień w Katowicach - Giszowiec Wodociągowa wieża ciśnień mieści się przy zbiegu ulic Górniczego Stanu i Pszczyńskiej. Można ją po

Gliwice - wieża ciśnień

Obraz
 Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wież ciśnień w Gliwicach , mieści się przy ulicy Sobieskiego. Wodna wieża została wybudowana w latach 1905-1908 na wzniesieniu. Wieża ciśnień posiada wysokość około 50 metrów, natomiast szerokość wieży wynosi 26 metrów. Wodna wieża została zaprojektowana przez niemieckiego architekta Wilhelm'a  Kranz'a w stylu neogotyckim. Wieża ciśnień w Gliwicach zaopatrywała w wodę południowe obrzeża miasta i wchodziła w skład sieci wodociągowej Zawada - Gliwice. Wieża posiada zbiornik typu Intze, które może pomieścić 3600 m3 wody. Zbiornik na wodę wykonany jest z  blach stalowych, walcowanych połączonych nitami. Lico wieży ciśnień zostało wykonane z czerwonej cegły na planie koła. Wodna wieża posiada liczne ornamenty nawiązujące do stylu neogotyckiego - wąskie, wertykalne i ostrołukowe okna, krenelaż oraz machikuły.  Najstarszym wodnym obiektem w Gliwicach jest wieża ciśnień przy ulicy Poniatowskiego, wzniesiona w 1894 roku. Wodną wieże zaprojektował ni

Julianka - wieża ciśnień

Obraz
 W bliskiej okolicy miasta Częstochowy, we wsi Julianka, zachowała się do dnia dzisiejszego - kolejowa wieża ciśnień. Wodna wieża została wybudowana w 1928 roku z żelbetu, w miejscu nieco starszej, nieistniejącej już konstrukcji. Kolejowa wieża ciśnień , dzięki umieszczonemu wysoko zbiornikowi wodnemu, potrafiła zapewnić odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej, obsługującej stację kolejową. Julianka - kolejowa wieża ( zdjęcie : Paweł 'pbm' Szubert (talk) )

Chałupki - wieża ciśnień

Obraz
 Kolejowa wieża ciśnień w Chałupkach została wybudowana w okresie przedwojennym na potrzeby infrastruktury kolejowej. Wodna wieża została wybudowana z czerwonej cegły i żelbetu. Obiekt składa się z masywnego trzonu i ośmiokątnej głowicy. Autor : Petr Štefek

Bieruń - wieża ciśnień

Bieruń jest miastem leżącym na Górnym Śląsku. Miejscowość posiada dwa zabytki w formie wodnych wież. Kolejowa wieża ciśnień w Bieruniu , została wybudowana w 1937 roku, w stylu modernistycznym. Obiekt posiada trzon wytyczony na planie koła oraz głowicę, wspartą na pionowych przyporach. Druga wieża ciśnień została wybudowana w 1926 roku na terenie zakładów tworzyw sztucznych ERG. Wodna wieża jest konstrukcją żelbetową z ceglaną głowicą, w której znajduje się zbiornik na wodę.

Bielsko Biała - wieża ciśnień

Obraz
  Bielsko - Biała - miasto leżące na południu Polski, posiadające bogatą historię i architekturę. Bielsko posiada swoje wieże ciśnień, które bez względu na upływający czas, zachowały się do dnia dzisiejszego. Wodociągowa wodna wieża w Bielsku Białej mieści się przy ulicy Komornickiej, na terenie dawnej fabryki. Wieża ciśnień została wybudowana w latach 1907 - 1908, w tym okresie powstała również fabryka - przędzalnia wełny. Wodna wieża została zaprojektowana tak, aby dostarczać wodę do przędzalni oraz do innych obiektów, wchodzących w skład fabryki. Wieża ciśnień została wybudowana na planie kwadratu i jest scalona z halą fabryczną. Wewnątrz wodnej wieży znajduje się klatka schodowa, natomiast na szczycie, umiejscowiony jest zbiornik na wodę. Fasadę wieży ciśnień wypełniają masywne przecięte okiennice oraz poziome galeryjki. Wieża została wybudowana z czerwonej cegły, a następnie pokryta została tynkiem. Całość obiektu wieńczy głowica, wsparta na poziomych gzymsach. Kolejowa wieża ciś

Będzin - nitowana wieża ciśnień

Obraz
 W Będzinie, miejscowości leżącej w granicach województwa śląskie, można odwiedzić nitowaną wieżę ciśnień. Wodna wieża zalicza się do unikatowej architektury industrialnej, wyznaczonej przez rozwój przemysłu w Będzinie. Wieża ciśnień została wykonana z arkuszy blachy stalowej, połączonych ze sobą nitami. Konstrukcja została wniesiona w 1902 roku przez warszawską firmę Drzewiecki & Jeziorański dla potrzeb Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych. Wieża ciśnień w Będzinie mieści się przy ulicy Willowej, wśród parków i zieleni miejskiej. Wodna wieża została wytyczona na planie koła i składa się z takich elementów jak : trzon i głowica. W głowicy wieży ciśnień znajduje się zbiornik na wodę. Dawniej, wodna wieża zaopatrywała w wodę kopalnię " Grodziec ", miejscowy browar i osiedle robotnicze. Będzin - nitowana wieża ciśnień ( zdjęcie Olo81 )